Veerdiensten

Er zijn een tweetal veerdiensten in gebruik op het Noordzeekanaal te weten:
1. De pont
2. Fast Flying Ferry
Deze laatste is inmiddels opgeheven en er wordt naarstig gezocht naar een opvolger voor deze veer/OV-dienst.
3. Vervolg

1. Pont
Er zijn een viertal locaties waar het mogelijk is met de pont het Noordzeekanaal over te steken.
- pont bij Velsen
- pont bij Buitenhuizen
- pont bij de Hem
- pont bij Amsterdam bij Centraal Station. Van hieraf zijn verschillende richtingen mogelijk om over te steken.
De vier locaties zijn apart in bladen weergegeven en evt. in subpagina's.

2. Fast Flying Ferry
De Fast Flying Ferry werd uitgevoerd door draagvleugelboten welke geëxploiteerd werd door Connexxion, die ook het busvervoer in de regio onderhoudt.
De Fast Flying Ferry kan je ook zien als een openbaar vervoermiddel, alleen is deze op het water.
De FFF heeft zo'n 10 jaar gedraaid onder subsidie van de Provincie, maar die heeft de geldkraan dicht geschroefd, waardoor Connexxion de stekker uit het project heeft getrokken.
Momenteel wordt onderzocht of er een vervolg kan plaats vinden met nieuwe boten, gebruik van de oude draagvleugel boten of op een andere manier.

3. Vervolg
- IJmuidense Rondvaart Maatschappij
een van de mogelijke opvolgers is de IJmuidense Rondvaart Maatschappij. Zij willen met kleine boten opnieuw gaan varen op het Noordzeekanaal.
De bootjes lijken op de taxidienst zoals ze ook tussen de Rotterdamse havens varen. Zie voor details en tekening de bladzijde IJmuidense Rondvaart Maatschappij.
- Amsterdamse vervoersbedrijf GVB
Het GVB, die ook de Veerpontdiensten heeft overgenomen van Connexxion, heeft plannen voor een nieuwe dienst  tussen IJmuiden en Amsterdam, maar heeft verder nog geen plannen naar buiten gebracht.
- BB-Green van Latitude Yachts.
Deze maatschappij uit Letland wil met grotere en duurdere schepen gaan varen. Zij drijven op subsidie uit Brussel van de Europese Unie.
Ik denk dat dit geen kans van slagen heeft tenzij voor honderd procent gefinancierd uit Brussel. Hoelang kan dit dan standhouden?Comments