Fabrieken‎ > ‎Hoogovens‎ > ‎

Slobslakhal

Hal bewerking slobslak operationeel bij Tata Steel

Hal voor bewerking slobslak_Hoogovens_dec 2014
Minder kleverige plakstof

foto: Het plaatsen van een bak met slobslak in de speciale nieuwe hal voor de bewerking van slobslak op het terrein van Tata.

WIJK AAN ZEE, 24 december 2014
- Tata Steel en de firma Harsco hebben onlangs een speciale hal voor de bewerking van slobslak in gebruik genomen. In deze hal wordt slobslak met water besproeid en gekoeld alvorens verder te worden verwerkt. Tests hebben aangetoond dat dan geen stofmeer vrijkomt, waardoor er minder snel overlast van grof, kleverig stof in Wijk aan Zee zal ontstaan.

"Dit is goed nieuws, voor ons bedrijf en de inwoners van Wijk aan Zee", aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel
in lJmuiden. "Als bedrijf willen we een goede buur zijn. Dan baal je dus ook als er regelmatig stofoverlast is in Wijk aan Zee. Door de bouw van deze
hal voor het bewerken van slobslak zal de stofoverlast in Wijk aan Zee fors afnemen. We hebben nu namelijk de voornaamste bron van die overlast
aangepakt. Aangezien de overlast van grof, kleverig stof ook door andere processen kan worden veroorzaakt, valt niet uit te sluiten dat er toch nog
een keer stofoverlast in Wijk aan Zee ontstaat. We focussen onze aandacht nu op het bedenken van verdere maatregelen om ook andere mogelijke bronnen te identificeren en aan te pakken", aldus Van den Berg.
Staalslak is een bijproduct van de staalproductie, dat met name bestaat uit ijzeroxide en calciumsilicaten. Uit uitgebreid onderzoek in 201 3 naar de interactie tussen bedrijfsprocessen en meteorologische omstandigheden bleek dat de verwerking van een specifieke soort staalslak, het zogenaamde slobslak onder bepaalde weersomstandigheden tot stofoverlast in Wijk aan Zee kan leiden. Samen met de firma Harsco heeft Tata Steel onderzocht welke maatregel de overlast maximaal kan terugdringen. Daaruit kwam het koelen en bevochtigen van het slobslak met water in een overdekte omgeving als beste alternatief
naar voren. In oktober is daarom gestart met de bouw van een hal met sproei-installatie bij de firma Harsco op het terrein van Tata Steel. De hal is 16
meter lang, 12 meter breed en 8 meter hoog.

Comments