Fabrieken‎ > ‎Hoogovens‎ > ‎

HIsarna

PROEFCAMPAGNE HISARNA OVERTREFT VERWACHTINGEN

Uit: TataSteel:Rondom Staal januari 2013
HIsarnaproces01
HIsarnaproces02
HIsarnaproces03
HIsarnaproces04


Tijdens een proefcampagne wordt de HIsarna installatie voor een paar weken in werking gesteld. ln december werd de tweede proef afgerond. Koen Meijer zegt daarover: "Nadat de installatie op een aantal punten was aangepast, hadden we als doel ten minste 80 procent van de ontwerpcapaciteit te benutten en dat 8 tot 12 uur aaneengesloten vol te houden. Dat is ruimschoots gelukt!" Hij vervolgt: "Nu gaan we analyseren hoe efficiënt het proces is verlopen. We kunnen daarvoor bijvoorbeeld monsters van het ijzer en slak analyseren maar ook de gegevens uit de computers over het verloop van het productieproces. Een andere analyse richt zich op hoe de proefinstallatie, HIsarna, de campagne heeft doorstaan. Hoe ziet het reactorvat eruit? Is er slij-
tage of vervuiling ontstaan? Moeten onderdelen worden vervangen? Op deze manier ontstaat meer inzicht en komen we er achter of deze technologie ook op grote schaal werkt."
Het streven is om in 2013 de derde HIsarna proefcampagne uit te voeren. "Daarna evalueren we met onze partners en bepalen we de verdere koers. Er zijn genoeg moeilijkheden die we nog moeten overwinnen, maar we zijn weer een stap dichter bij een schoner productieproces" besluit de projectleider.

Met proefinstallatie HIsarna wordt op een milieuvriendelijkere manier ruwijzer gemaakt. Fijn ijzererts en fijn kolenpoeder worden rechtstreeks in de installatie geïnjecteerd. Deze grondstoffen hoeven niet eerst te worden voorbewerkt tot sinter (luchtige brokken IJzererts), pellets (bolletjes ijzererts) en kooks, waardoor de CO2-uitstoot van het maken van ruwijzer kan worden verlaagd en een breder pakket aan grondstoffen kan worden ingezet. HIsarna is uniek en wordt gezien als een van de meest kansrijke methodes om de Co2-uitstoot in het staalproductieproces aanzienlijk te verminderen. De ontwikkeling van deze technologie bevindt zich nog in een pril stadium. Na de proeven in 2013 moet er een grotere proefinstallatie worden gebouwd en getest.Als alles succesvol blijft verlopen, kan de nieuwe technologie over tien tot twintig jaar beschikbaar zijn. De huidige technologie kan dan worden uitgefaseerd. HIsarna is onderdeel van het ULCOS onderzoeksprogramma (Ultra-Low CO2 Steel making). Europese staalbedrijven, mijnbouwbedrijven Rio Tinto en LKAB en diverse onderzoeksinstanties werken samen aan
dit project. Rio Tinto (HIsmelt) uit Australië is verantwoordelijk voor het smeltvat van HIsarna; het onderste deel van het proces. Tata Steel heeft voor het bovenste gedeelte van het proces, de smeltcycloon, de technologie ingebracht.


HIsarna: het staal van de toekomst
STAAL MAKEN MET MINDER C02-UITST00T
Half mei is bij Tata Steel in IJmuiden de vierde test gestart om ruwijzer te maken volgens een geheel nieuwe methode. Het grootste voordeel daarvan is dat voorbewerking van kolen en ijzererts niet nodig zijn, waardoor de CO2-uitstoot afneemt ten opzichte van het traditionele hoogovenproces.
gesubsidieerd met geld uit de Europese Gemeenschap. Maar ook andere grote staalbedrijven uit heel Europa zijn gebaat bij dergelijke innovaties op het gebied van staal maken. Veel van die bedrijven zijn dan ook betrokken bij deze proef met Hisarna in IJmuiden.
WIST U DAT?
. HIsarna maakt onderdeel uit van het ULCOS-project (Ultra-Low CO. Steelmaking), een initiatief van de Europese staalindustrie uit 2004;
. Het unieke karakter van HIsarna ,is gelegen in het feit dat kolen en ijzererts onvoorbewerkt in het proces kunnen worden ingebracht (in poedervorm). Van ijzererts hoeft dus niet eerst sinter (luchtige brokken) of pellets (knikkers) te worden gemaakt en kolen hoeft niet te worden omgezet in kooks;
. De naam HIsarna is een combinatie van de naam Isarna en de naam Hismelt. Isarna is een oud-Keltisch woord voor ijzer.

Foto van de pan met 50 ton vloeibaar ruwijzer (1500 graden Celsius), op weg naar de HIsarna-installatie. Daar is de pan (die zelfook 50 ton weegt) met een 45 meter lange kraan opgehesen, om het vloeibaar ruwijzer in het reactorvat van de HIsarna-installatie te gieten. Vervolgens kon de vierde HIsarni testcampagne van start gaan.Comments