Fabrieken‎ > ‎Hoogovens‎ > ‎

Doekfilterinstallatie

IJmuiden, 20 maart 2013

MILIEUVERBETERING SNELLER DAN VERWACHT

DOEKFILTERINSTATLATIE EERDER IN GEBRUIK

Doekfilterinstallatie_Hoogovens_23-03-2013
Goed nieuws: de doekfilterinstallatie bij de Sinterfabriek van Tata Steel in IJmuiden, waaraan al sinds 2010 wordt gebouwd, wordt eind 2013 volledig in gebruik genomen. Dat is ruim een jaar eerder dan gepland.

"Veel mensen denken bij het woord 'doekfilter' aan iets dat je in of op een schoorsteen aanbrengt. In werkelijkheid gaat het om het bouwen van  twee enorme, technologisch geavanceerde installaties, elk met de afmetingen van een flatgebouw' zegt Dook van den Boer, directeur Tata Steel in IJmuiden. "Het is zelfs voor een bedrijf van onze omvang een groot en uiterst complex project, dat uit diverse fases bestaat. Nadat een deel gereed is, volgt er een uitgebreid testprogramma om alles nauwkeurig te regelen om te checken of de milieudoelstellingen worden gehaald” 

Vervroegde oplevering
Hij vervolgt: "Het aansluiten van de eerste sintermachine op de installatie, afgelopen najaar, was voor ons een spannend moment. Uit het proevenprogramma dat volgde, blijkt dat alles optimaal werkt. Onze experts hebben geconcludeerd dat het à technisch mogelijk is om de installatie ruim een jaar eerder op te leveren dan voorzien. En omdat wij ernaar streven de impact van de bedrijfsprocessen op de omgeving te minimaliseren, is besloten de benodigde investeringen naar voren te halen. Ik ben trots op de prestatie van onze technici en toeleveranciers en ik ben blij dat ik dankzij hun inspanningen bekend kan maken dat de doekfilterinstallatie eind dit jaar volledig operationeel zal zijn. Dat is goed nieuws voor ons bedrijf en voor en de omgeving.

Negen voetbalvelden groot
De doekfilterinstallatie voor de Sinterfabriek bevat in totaal 45.000 m2 aan doekfilters, gelijk aan de oppervlakte van negen voetbalvelden. Tata Steel investeert zo'n 100 miljoen euro in de
bouw van deze milieu-installatie, die bestaat uit twee delen: een voor de ruimteontstoffing en een voor de rookgasreiniging. De doekfilterinstallatie voor de ruimteontstoffing is sinds het najaar van 2011 operationeel en heeft ertoe bijgedragen dat de hoeveelheid fijnstof afkomstig van Tata Steel in IJmuiden in 2011 met 7 procent daalde terwijl de staalproductie dat jaar met 4 procent is toegenomen. De doekfilterinstallatie voor de rookgasreiniging is een complexere installatie, omdat de rookgassen eerst door een reactor moeten, waar de fijne deeltjes in de gassen met behulp van kalk en actief kool worden gebonden, zodat ze vervolgens in de doekfilters kunnen worden afgevangen. De doekfilterinstallatie zal ervoor zorgen dat de hoeveelheid fijnstof zware metalen en dioxines in de uitstoot van de sinterfabriek met minimaal 75 procent afneemt.

Comments