Fabrieken‎ > ‎Hoogovens‎ > ‎

Convertors

Na jaren van voorbereiding

TATA STEEL INVESTEERT IN TOEKOMSTIGE STAALPRODUCTIE

Nieuw converter 23 in gebruik genomen
Het nieuwe convertervat wordt geladen met schroot

Bij Tata Steel in lJmuiden is eind augustus in de Oxystaalfabriek de gloednieuwe Converter 23 in gebruik genomen. De Staalfabriek beschikt over drie converters, enorme vaten waarin staal wordt gemaakt. De bedrijfschef van de Oxystaalfabriek Chris Kollöffel, heeft de converter officieel in gebruik
genomen door in het nieuwe vat een stuk van de oude Converter 23 in te zetten. Nadat de bak met schroot in de converter was geladen en daaraan een
pan vloeibaar ruwijzer was toegevoegd, is de productie van de eerste lading staal daadwerkelijk gestart.
"lk ben trots dat we de nieuwe Converter 23 in gebruik hebben kunnen stellen", aldus Chris Kollöffel. "De nieuwe converter is belangrijk voor de continuiteit en stabiliteit van ons productieproces, waardoor we klanten de hoge kwaliteit staal kunnen leveren die ze voor hun producten nodig hebben. Dit project heeft jaren van voorbereiding en vijf maanden hard werken gekost. We zijn hier dus enorm trots op'; besloot Kollöffel.

Bijzonder transport

Ring om convertervat plaatsen_2014
Dat het vervangen van een converter geen sinecure is, werd de afgelopen maanden wel duidelijk. Er kwamen talrijke bijzondere transporten aan te pas om de honderdduizenden kilo's zware en meer dan tien meter grote onderdelen naar en binnen de Staalfabriek te transporteren.
Wegen moesten hiervoor tijdelijk worden afgesloten en zelfs lantaarnpalen moesten worden verwijderd om de transporten ruim baan te kunnen geven. Nadat de diverse onderdelen waren gemonteerd, werd de converter aan de binnenzijde van een vuurvaste bekleding voorzien om temperaturen tot 1.700 graden Celsius te kunnen weerstaan. De nieuwe Converter 23 produceert per lading 350 ton staal.
Ring om convertervat plaatsen_2014


Oneindig recyclen
Het proces in de staalfabriek laat zien hoe duurzaam staal als materiaal is. Bij de productie van staal wordt standaard schroot ingezet. ln tegenstelling tot
de meeste andere materialen kan van gebruikt staal nieuw staal worden gemaakt zonder kwaliteitsverlies. Sterker nog: van schroot kun je, door tijdens het
proces legeringen toe te voegen, een kwaliteit staal maken die zelfs van een hoger niveau is dan het oorspronkelijke staal. Staal kun je dus niet alleen
maar tijdens dat proces ook upcyclen. En dat kun je oneindig lang blijven doen. Bij Tata Steel in IJmuiden wordt jaarlijks onder meer zo'n 90 % van alle
verpakkingsstaal gerecycled. Drankenblikjes worden zo staal waarmee windmolens, zuinigere auto's of duurzame bouwstenen kunnen worden geproduceerd.

uit de oude fotobox

convertorvat bekledenmet vuurvaste steen_1968

Afgelopen augustus is de nieuwe converter in de Oxystaalfabriek in gebruik
genomen, Deze foto stamt uit 1968. Werkmannen metselden de vuurvastlaag in de
toenmalige converter in de staalfabriek.

convertorvat bekledenmet vuurvaste steen in 1968

Comments