Fabrieken‎ > ‎

Hoogovens

De eerste hoogoven werd gebouwd in 1918, welke in 1920 in gebruik werd genomen.
Deze is inmiddels gesloopt evenals 2 t/m 5.
Naast de hoogovens zijn er cokes, pellets, oxystaalfabrieken, walserijen, verzinkerijen, verffabrieken, enz.
Ik moet nog even oriënteren welke fabriek wat is, dan kan ik ook de foto's erbij doen.

Hier is vast wat foto's van hoogoven 6 en 7.
Hoogovens_10020_20120823_P1060010.JPG
Hoogovens 6 en 7 op 23 augustus 2012.

We beginnen deze pagina met nieuws over Tata Steel en de bedrijven op het hoogoventerrein.

NIEUWS

Hoogovens IJmuiden viert haar honderd jarig bestaan.

Beverwijk, 7 februari 2018
foto: het logo 100 jaar staal in de IJmond boven de toegang aan de Wenkebachstraat

Het staalbedrijf in IJmuiden viert haar honderd jarig bestaan. Hiervoor heeft het boven de toegang de loopgalerij beplakt met het logo 100 jaar staal in de IJmond. Hiermee dankt het ook zijn medewerkers zonder wie het bedrijf geen staal kan produceren.
er zullen dit jaar tal van activiteiten plaats vinden om het eeuwfeest te vieren met het hoogtepunt in september.
Ook msb.beverwijk feliciteert het staalbedrijf met haar jubileum.Tata Steel verduurzaamt transport schroot en reduceert overlast
https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6382848483518574657#6382848483957701858
Velsen Noord, 25 januari 2017
foto: De Staalhaven met links op de achtergrond de Hoogovens en rechts op de achtergrond de Staalfabriek.

Tata gaat een moderne, duurzame over slaghaven aanleggen voor staalschroot dat in de Staalfabriek wordt gerecycled. De locatie Staalhaven, de haven op het eigen terrein (ten noorden van het Dudok Huis), die in open verbinding met het Noordzeekanaal staat.

Nu wordt alle schroot nog per boot gelost bij Velserkom, vlakbij de veerpont aan de noordoever van het Noordzeekanaal. Vandaar wordt het in wachtauto's geladen om naar het fabrieksterrein te worden vervoerd. In de nieuwe situatie vaart een deel van de schepen met schroot, namelijk de binnenvaartschepen, rechtstreeks de Staalhaven in. Dit levert in de toekomst winst op voor het milieu (minder uit stoot vrachtwagens) en voor omwonenden in Velsen-Noord
en IJmuiden, aangezien er minder vaak geluid van schrootoverslag bij Velserkom te horen zal zijn. Tegelijkertijd zorgt het proces voor een efficiëntere logistiek. De planning is dat de overslaghaven 2018 gereed is. De nieuwe overslaghaven komt mede tot stand met financiële steun uit de Regeling Duurzame zeehavens van de provincie. Terwijl de nieuwe overslaghaven wordt ontwikkeld, begint Tata vanaf deze week al op kleine schaal (overdag in het week end) met het lossen van schroot in de Staalhaven. De nieuwe duurzame overslaghaven in de Staalhaven wordt voorzien van elektrisch materieel, waaronder een elektrische kraan. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van secundaire bouwmaterialen, zoals gerecycled beton. Het transport van het staalschroot vindt plaats met binnenvaartschepen, die een relatief beperke uitstoot hebben. De Staalhaven werd al langere tijd niet meer gebruikt om te laden of te lossen. Binnenvaart-schepen worden tegenwoordig met rollen staal beladen in de zogenaamde All weather Terminal naast Velserkom. Daar kunnen ze volledig overdek worden beladen en hebben ze ook de beschikking over walstroom. De logistiek van het schroottransport wordt zodanig ingericht dat het schroot zoveel mogelijk direct vanaf de boot die aanlegt in de overslaghaven naar de Staalfabriek wordt vervoerd.

Tata bespaart energie

Velsen - Velsen - Tata Steel heeft een twee jaar durend isolatieproject voltooid waarmee op jaarbasis 42 miljoen
KWh aan energie wordt bespaard. Dat komt overeen met het jaarlijks verbruik van zo'n 10.500 huishoudens. De energiebesparing is gerealiseerd door het extra isoleren van alle ruwijzermengers, de 400 ton zware torpedovormige wagons waarmee vloeibaar ruwijzer van de Hoogovens naar de Staalfabriek wordt vervoerd.
De 400 ton vloeibaar ruwijzer die zo'n torpedowagon transporteert heeft een temperatuur van zo'n 1.500 graden Celsius. Onderweg koelt het ruwijzer af. Dit temperatuurverlies is ongewenst voor de staalproductie: met heter ruwijzer kan efficiënter staal worden geproduceerd. Door een extra vuurvaste isolatielaag in de 25 mengers aan te brengen, realiseert Tata Steel in de Staalfabriek een forse energiebesparing. "Dit project is een goed voorbeeld van het inzetten van de innovatiekracht van ons staalbedrijf om processen te verduurzamen én kosten te besparen" aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel. "Onze technici werken voortdurend aan het bedenken, realiseren en implementeren van innovaties op proces- en productiegebied. Daarmee leveren we als staalbedrijf zowel direct als
indirect een bijdrage aan het creëren van een duurzamere samenleving" De voering en de isolatielaag in de mengers bestaan uit vuurvaste stenen. Die zijn binnenin de mengers door medewerkers van de Ovenbouwkundige Dienst van Tata Steel met de hand opgemetseld. Dat is geen sinecure, want doordat de mengers torpedovormig zijn en taps toelopen moet je naast cilindrisch ook conisch metselen. Dat is heel specialistisch werk. Voor het totale project zijn zo'n 600.000 vuurvaste stenen en zo'n 400.000 kilogram aan mortel en beton gebruikt. (Foto: Tata Steel)

Eerste paal van bouwproject staalfabriek
De eerste paal voor de bouw van een nieuwe contínugíetmachine bij Tata steel in IJmuiden gaat de grond. in. (Foto: aangeleverd.)

VELSEN - Met het slaan van de eerste paal heeft Hans Fischer, ceo van Tata Steel in Europa, het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe continugietmachine bij de Staalfabriek van het bedrijf in IJmuiden.
Met deze uitbreiding kan Tata Steel nog meer soorten hogesterktestaal produceren, waaronder zogenaamde advanced high strength steels en ultra high strength steels. In een continugietmachine wordt vloeibaar staal uitgegoten tot plakken staal, die vervolgens in de Warmbandwalserij tot rollen staal worden uitgewalst. In zorg wordt de nieuwe installatie in gebruik genomen.
Met deze uitbreiding is een investering van zo'n 200 miljoen euro gemoeid.
"Ik ben bijzonder verheugd dat we hier in IJmuiden een derde, ultramoderne continugietmachine bouwen", aldus Hans Fischer. "We maken hiermee een enorme stap voorwaarts. Deze installatie stelt
ons in staat om ons productpakket te verbreden, waardoor we onder meer onze klanten in de automobielsector van nog meer geavanceerde staalsoorten kunnen voorzien."
Momenteel heeft de Staalfabriek in IJmuiden twee continugietmachines. De derde continugietmachine wordt zo'n 35 meter lang. Tussen de plek waar het vloeibaar staal in de installatie wordt gegoten en de
plek waar de plak op maat wordt gesneden (een verdieping lager in de fabriek) zit een hoogteverschil van zo'n 12,5 meter. De plakken staal die een continugietmachine produceert zijn 8 tot 12 meter lang en 22,5 cm dik.


Vernieuwing HIsarna voor duurproef staal maken

VELSEN-NOORD  5 oktober 2016
foto: Het ophijsen van een nieuw onderdeel voor de HIsarna testfabriek.

https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6382848483518574657#6386850853188686834
Bij Tata 
Steel wordt momenteel hard gewerkt aan het vernieuwen van de HIsarnainstallatie. Dat is de alternatieve technologie voor het maken van vloeibaar ruwijzer.
Als de technologie succesvol kan worden ontwikkeld, kan in de toekomst staal worden gemaakt met minimaal 20% minder CO2-uitstoot en een 20% lager energiegebruik. De technologie is in IJmuiden bedacht en wordt ontwikkeld en getest in een speciale fabriek op het terrein. De vijfde test start in januari en duurt een halfjaar. Er is een investering mee gemoeid van 25 miljoen. Het project is onlangs door het Ministerie van Economische Zaken genomineerd voor de titel van Nationaal Icoon, een prijs voor baanbrekende innovatieve technologieën.
Volgens projectleider Koen Meijer is er na vier testperiodes aangetoond dat de technologie werkt. "We hebben meerdere malen gedurende 2 tot 3 dagen ruwijzer geproduceerd en daar ook staal van gemaakt. Met de volgende stap willen we aantonen dat deze techniek ook gedurende een langere aaneengesloten periode ruwíjzer kan produceren, in een stabiel proces."

Nieuwe opslaghal rollen staal bij Tata

VELSEN-NOORD, 1 oktober 2016
https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6382848483518574657#6386850785159480914
De huidige opslag van rollen staal. Foto Rob van Esch

 Tata Steel een ultramoderne opslaghal voor rollen staa! bouwen. Het staalbedrijf is inmiddels begonnen met de voorbereidingen. Met dit project is een investering van 18 miljoen gemoeid. Naar verwachting start de verzending van rollen staal uit de nieuwe hal in de eerste helft van 2018.
"De nieuwe hal stelt ons in staat onze logistieke processen te optimaliseren en de kwaliteit van de leveringen aan onze klanten verder te verbeteren", aldus Hans van den Berg, directeur IJmuiden. Momenteel wordt een deel van de rollen gebeitst, koudgewalst en verzinkt staal op externe locaties opgeslagen.
Met de nieuwe hal is exteme opslag onnodig. Daarmee neemt de kans op beschadigingen tijdens transport af en kan er efficiënter worden gewerkt. De nieuwe hal heeft een capaciteit van 50 kiloton, de huidige 25. De nieuwe krijgt een strategische locatie, vlakbij de Dompelverzinklijnen.
In de hal worden vrachtwagens en treinen geladen met rollen staal. Bij de bouw van de hal wordt rekening gehouden met duurzaamheid.

Minder affakkelen
VELSEN-NOORD 21 september 2016
https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6382848483518574657#6386850707110077810
De kooksgasleiding bij Tata steel, met op de achtergrond de warmbandwalserij.

Bij TATA Steel is vrijdag de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuwe kooksgashouder. Daarin wordt het gas van de twee kooks- en Gasfabrieken op de site opgevangen alvorens het via een Pijpleiding over het terrein wordt getransporteerd naar de Warmbandwalserij. Daar wordt het ingezet om de plakkenovens te stoken, hetgeen gebruik van aardgas uitspaart. De nieuwe gashouder wordt tweemaal zo groot als de huidige en heeft een capaciteit van 50duizend m3. Daardoor kan het kooksgas op de site effectiever worden benut en hoeft er minder te worden gefakkeld. Met de bouw van de installatie is een investering van 23 miljoen gemoeid. De nieuwe kooksgashouder wordt medio 2018 in gebruik genomen.
Milieu
"De bouw is een goed voorbeeld van hoe investeringen en het verminderen van onze impact op de omgeving hand in hand gaan bij Tata Steel", aldus Hans van den Berg, directeur IJmuiden. "Dankzij de verdubbeling van de capaciteit van de kooksgashouder zal er minder worden gefakkeld bij onze Kooks- en Gasfabrieken. Dat is goed nieuws voor het milieu en onze omgeving."
Ontmanteling
De nieuwe gashouder wordt gebouwd naast de bestaande. De houder krijgt een watertank met een diameter van 54 meter en een hoogte van 26. Voor de fundering worden er maar liefst 450 palen met een diameter van 70 cm en een lengte van 10 meter de grond ingeschroefd. Na ingebruikname van de nieuwe gashouder wordt de 'oude' uit bedrijf genomen en ontmanteld.

Minder 'geurhinder' bij Tata Steel
IJmuiden, 25 maart 2015
Nieuwe Slakgranulaatinstallatie Hoogoven 7
 Tata Steel in IJmuiden heeft een nieuwe installatie bij de slakgra
nulatie (een machine die het restproduct hoogovenslak verkorrelt) van Hoogoven 7 in gebruik genomen. Hierbij komt geen geur meer vrij. De nieuwe granulatieketels werken in een gesloten systeem. Zodoende is er geen pluis meer zichtbaar bij Hoogoven 7. De schoorsteen is inmiddels gesloopt (zie foto).
"Dankzij de nieuwe installatie zal er minder geurhinder zijn van Tata Steel". aldus Hans van den Berg, director Manufacturing Iron & Steel. De investeringen bedragen 12 miljoen euro.

FOTO TATA STEELVelsen, 3 oktober 2014
Minder fakkelen
Nieuwe gasleiding naar walserijen_Hoogovens 2014
Afgelopen boekjaar is Tata Steel erin geslaagd om het affakkelen vanproductiegas te reduceren van 1,9% tot 0,7% van alle geproduceerde gassen. Deze gassen worden voor 2/3 ingezet voor de aansturing van andere bedrijfsprocessen, op het fabrleksterrein (bijvoorbeeld de plakkenovens van de Warmbandwalserij) en worden voor 1/3 geleverd aan de nabijgelegen Nuoncentrale, waaÍ ze in elektriciteit worden omgezet. Door procesverstoringen of geplande werkzaamheden is het soms noodzakelijk om het teveel aan gas af te fakkelen. De inzet is om dit tot een minimum te beperken. De reductie is behaald door het stabiliseren van processen, het verder verbeteren van de onderlinge afstemming tussen de diverse bedrijfsonderdelen en door de combinatie van de nieuwe kooksovengasleiding en aanpassingen aan de plakkenovens in de Warmbandwalserij, waardoor deze laatste met kooksgas kunnen worden gestookt.

foto: Nieuwe kooksgasleiding: productiegassen beter ingezet Met de nieuwe 2,5 km lange kooksgasleiding, die sinds 2013 in bedrijf is, kan Tata Steel in IJmuiden haar productiegassen beter dan ooit inzetten in haar eigen processen. Specifieker: de nieuwe leiding zorgt ervoor dat de Warmbandwalserij steeds meer op kooksgas en minder op aardgas draait. En dat betekent winst voor het milieu. Het bespaart per jaar 30 kiliton CO2-uitstoot.

Velsen, 3 oktober 2014
Pellets zijn knikkervormige zwarte korrels die worden gemaakt van ijzererts. Pellets worden gebruikt in de hoogovens bij het maken van ruwijzer. ln de Pelletfabriek in lJmuiden wordt momenteel historie geschreven. Voor het eerst sinds het bestaan van de Pelletfabriek gebruikt Tata Steel meer dan 80% magnetiet erts. Hierdoor hoeft men geen extra reductiemiddel meer toe te voegen aan de pellets om deze uiteindelijk te branden. Dit levert grote, milieutechnische voordelen op. Tata Steel maakt dus milieubewuste pellets.
 
IJmuiden, 11 maart 2014
transport converterring_maart 2014
Megaklus staalfabriek Tata Steel
Met een bijzonder transport is bij Tata Steel in IJmuiden een omvangrijke operatie van start gegaan. “In zes maanden tijd wordt Converter 23 van de Oxystaalfabriek vervangen. Een grote klus”, aldus Annemarie Manger, Directeur Engineering & Site Services. Een converter is een groot vat waarin vloeibaar staal wordt gemaakt. Vier metersgrote en duizenden kilo’s wegende onderdelen van de nieuwe converter en de draagring waaraan hij wordt opgehangen zijn in de haven van Tata Steel uit een schip op een speciaal voertuig getakeld. Het transport brengt 2e in drie dagen tijd naar de laadhal van de Oxystaalfabriek. Zelfs lantaarnpalen langs de route moesten tijdelijk worden verwijderd. De draagring van de nieuwe converter heeft een gewicht van 185 ton en een diameter van maar liefst 12 meter. Alleen al met het aan elkaar lassen van de onderdelen van de converter zal een ploeg van 50 lassers twee maanden lang in de weer zijn

foto: transport converterring_maart 2014


IJmuiden, 22 november 2013
Hoogovens_Doekfilterinstallatie_10002_05-12-2013
Doekfilterinstallatie in gebruik genomen.
Uit: De Kennemer
Tata Steel heeft een mijlpaal bereikt op milieugebied, waardoor de luchtkwaliteit in de omgeving significant verbetert. De doekfilterinstallatie voor de rookgasreiniging van de Sinterfabriek is voltooid en donderdag in bedrijf genomen. Daarmee is het totale doekfilterproject gereed.

Foto Vincent Bloothoofd.

Sinds het najaar van 2011 was de eerste helft van de innovatieve milieu-installatie (de
doekfilterinstallatie voor de ruimteontstoffing) al operationeel. "Dankzij jarenlange inzet is een van de belangrijkste milieu-investeringen van ons staalbedrijf gerealiseerd", aldus Dook van den Boer, directeur IJmuiden. "En dat ook nog ruim een jaar eerder dan gepland. Dat is een topprestatie." De officiële opening is vrijdag 13 december.
Tata Steel voldeed al aan de milieunormen, zo meldt het bedrijf. Dankzij de doekfilterinstallatie van de Sinterfabriek realiseert het staalbedrijf  in IJmuiden een forse aanvullende milieuwinst. De hoeveelheid zware metalen, dioxine en fijn stof in de uitstoot van de Sinterfabriek zal met minimaal 75% afnemen. Nu de doekfilterinstallatie volledig operationeel is, is ook de skyline van het staalbedrijf voorgoed veranderd. De grote stoompluim boven de vorige milieu-installatie, de zogenaamde Hogedrukwasser, is sinds donderdag verdwenen.

IJMUIDEN, 2 oktober 2013
Tata Steel minder afhankelijk van derden
Uit: Dagblad Kennemerland
De ontvangst vorige week van het schip Panamax Sterling bij de haven van Tata Steel was voor het staalbedrijf zeker een bijzondere gebeurtenis.
Voor het eerst in de geschiedenis van de onderneming ontving het eigen ijzerts, namelijk uit een Canadese mijn die mede eigendom is van de staalfirma. Voor Dook van den Boer, directeur Tata Steel in IJmuiden, reden genoeg om kapitein Higosan Arnaldo te verrassen met een havenschildje. Zo’n elf jaar geleden heeft Tata Steel’s voorganger Corus (het fusieproduct van Hoogovens en British Steel) geprobeerd te fuseren met het Braziliaanse CSN vanwege de eigen mijnen.
 

IJMUIDEN, 1 oktober 2013
Eerste ijzererts Tata Steel uit 'eigen' mijn

Uit: Dagblad Kennemerland

Een bijzondere gebeurtenis vorige week woensdag bij de haven van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden. Het schip Panamax Sterling legde daar aan. Met aan boord de eerste lading ijzerts uit een Canadese mijn, die mede eigendom is van de staalonderneming. Voor Dook van den Boer, directeur Tata Steel in IJmuiden, reden genoeg om kapitein Higosan Arnaldo te verrassen met een havenschildje.

Doekfilterinstallatie02_Hoogovens IJmuiden


IJMUIDEN, 27 februari 2013

Tata Steel in IJmuiden neemt al eind dit jaar de doekfilter in gebruik. Dat is ruim een jaar eerder dan gepland. De enorme installatie zorgt dat 75 procent minder zware metalen, dioxines en fijn stof worden uitgestoten bij de Sinterfabriek. De Raad van State verplichtte Tata Steel de doekfilters te bouwen, nadat de Dorpsraad Wijk aan Zee de milieuvergunning had aangevochten.Een doekfilter is een enorme installatie, met een filter ter grootte van negen voetbalvelden. Tata Steel investeert ruim 100 miljoen euro in de installatie.Eén deel van het doekfilter werkt al sinds het najaar van 2011 en zorgde al dat de hoeveelheid uitgestoten fijnstof daalde, aldus Tata Steel.Het andere deel van het doekfilter, de rookgasreiniging, gaat eind 2013 in bedrijf.

 Doekfilter bij Sinterfabriek Tata Steel IJmuiden. Foto Tata Steel (blauwe gebouw)


IJMUIDEN, 14 maart 2013
Tata Steel ontvangt ijzererts van Northland Resources

Van, links naar rechts kapitein Contreras, Anders Hvide (executive chairman Northland Resources), Dook van den Boer (directeur Tata Steef in IJmuiden), Hans Nilsson' (vice president marketing NorthIand Resources) en Kees Gerretse (directeur inkoop Tata Steel Group) bij de MV Star Norita aan de buitenkade bij Tata Steel in lJmuiden.

Velsen - Tata Steel heeft de eerste lading ijzererts van nieuwe leverancier Northland Resources ontvangen. Op zaterdag 2 maart legde het schip MV Star Norita aan bij de buitenkade van Tata Steel in lJmuiden. De lading die werd gelost, bestaat uit 55.000ton hoogwaardig ijzererts, dat wordt ingezet in de Pelletfabriek.
Daar wordt het ijzererts omgezet in bolletjes ijzererts, die vervolgens in de hoogovens worden ingezet. Het iizererts is de eerste levering uit de nieuwe mijn van Northland Resources, de Kaunisvaara mijn in Zweden. Het ijzererts wordt verscheept via de
haven van het Noorse Narvik.
Dook van den Boer (directeur Tata Steel in lJmuiden) zei tijdens een ceremonie bij het lossen van het schip: ,,We boeken grote vooruitgang in het verder verbeteren van de processen van Tata Steel in lJmuiden. De levering van erts met een zeer hoogijzergehalte door Northland Re-sources draagt daar aan bij. Deze ertssoort vergt minder energie bij de pelletproductie. Daar naast zijn er ook logistieke voordelen aan de nabijheid van deze nieuwe leverancier'
“Het komt niet vaak voor dat nieuwe leveranciers van ijzererts op de markt komen, zeker in Europa” zo zegt Kees Gerretse, directeur inkoop van de Tata Steel Group. “We zijn blij dat Northland Resources ons de eerste lading ijzererts uit haar nieuwe mijn heeft geleverd en kijken uit naar het aangaan van een langdurige relatie met deze leverancier", aldus Gerretse.
Tijdens de ceremonie zei Executive Chairman Anders Hvide Northland Resources: “We zijn blij dat wij samen met Tata Steel de eerste levering van ijzererts kunnen vieren. Als grote klant heeft Tata Steel een belangrijke rol gespeeld in het toetreden tot de markt van Northland. We zijn er trots op dat de eerste van ons premium product succesvol is afgeleverd.”
Het contract tussen Tata Steel en Northland Resources voorziet in een levering aan Tata Steel in lJmuiden van 6 miljoen ton Kaunisvaara ijzererts met een ijzergehalte van meer dan 69% over een periode van 7 jaar. De tweede lading voor Tata Steel wordt einde deze maand of begin april verwacht.

nieuwsbericht uit Dagblad Kennemerland

zwarte wolk uit hoogoven 6_10 september 2012.jpg
IJMUIDEN, 10 september 2012
 - Een grote zwarte wolk met koolstof- en ijzerertsdeeltjes is zondagochtend vrijgekomen bij Tata Steel in IJmuiden. Oorzaak was een storing bij Hoogoven 6.
Volgens een IJmuidenaar was de wolk ruim een minuut te zien. De wolk trok weg richting Wijk aan Zee en Heemskerk.
Door de storing kon de druk in de hoogoven te hoog worden. Daarom ging automatisch een veiligheidsklep open.
Het 'afblazen' was duidelijk hoorbaar. Tata Steel heeft het incident gemeld aan de provincie.


Velsen, 17 oktober 2012
- Tata Steel start tweede campagne HIsarna
Met het gieten van 50 ton vloeibaar ruwijzer uit Hoogoven 6 in het convertervat van de HIsarna-installatie, is bij Tata Steel in IJmuiden vandaag de tweede serie proeven gestart met deze experimentele hoogoventechnologie. Doelstelling van dit onderzoeksproject is om op termijn staal te kunnen maken met 20% minder CO2-uitstoot doordat kolen en ijzererts niet te hoeven worden voorbewerkt. Twee grote kranen kwamen eraan te pas om de zware pan met ruwijzer de installatie in te hijsen. De afgelopen twee weken was de HIsarna-installatie door middel van branders op de juiste temperatuur gebracht (1.300 graden Celsius). De proef duurt 6 tot 8 weken. De doelstelling van deze tweede campagne is om meerdere aaneengesloten dagen ruwijzer te maken volgens het nieuwe procédé.