Fabrieken‎ > ‎

Electriciteitscentrales

De electriciteitscentrales staan in Velsen Noord te weten  de Velsen 25 (blauw) en Velsen 24 (rood) en op het Tata Steelterrein (IJmond 1)

Cluster Velsen

Het Cluster Velsen is de benaming voor een groep elektriciteitscentrales van Nuon nabij de Nederlandse plaats Velsen

Geschiedenis
De eerste centrale in IJmondregio was die van de Kennemer Elektriciteit Maatschappij te IJmuiden uit 1914. Deze werd echter in 1921 alweer gesloten, nadat het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland de K.E.M. had overgenomen.
In 1931 werd de eerste centrale in Velsen-Noord gebouwd, die bedoeld was om hoogovengas uit de daar gevestigde Hoogovens (nu Tata Steel Europe) te verstoken, een relatief laag-calorisch bijproduct van de staalproductie. De Hoogovens nam zelf weer een groot deel van de opgewekte elektriciteit af bij het P.E.N. Deze centrale werd ontworpen door A.H. van Rood, destijds chef van de bouwkundige dienst van Hoogovens, en wordt beschouwd als een van diens belangrijkste werken. Als belangrijke inspiratiebron voor de centrale diende het Großkraftwerk Klingenberg te Berlijn. Het grondplan van de centrale in Velsen was zo opgezet dat er later eenvoudig een tweede, identieke centrale naast kon worden geplaatst, die inderdaad begin jaren vijftig is gebouwd naar ontwerp van H.T. Zwiers. Van de eerste centrale te Velsen is thans alleen nog het schakelgebouw overgebleven.

Huidige situatie
Velsen 24/25
Velsen 24 (1974) heeft een vermogen van 460 megawatt. Deze eenheid wordt ingezet als Velsen 25 en IJmond 1 stilstaan of wanneer piekbelasting gevraagd wordt. Daarnaast heeft de eenheid nog een gasturbinegenerator die 25 megawatt kan leveren. De gasturbine-generator kan alleen aardgas verstoken.
Velsen 25 (1986) heeft een vermogen van 360 megawatt. De eenheid wordt ingezet als basislasteenheid voor het verstoken van hoogovenmenggas en cokesgas.
Velsen 24 en Velsen 25 hebben een levensduurverlenging ondergaan waarbij groot onderhoud is gepleegd en alle besturingssystemen zijn aangepast aan de nieuwste standaarden.
IJmond 1
Warmtekrachteenheid IJmond 1 staat op het terrein van Corus. Toen de eenheid in 1997 in bedrijf genomen werd, was het de eerste op hoogovengas gestookte gasturbine buiten Japan.
IJmond 1 heeft een vermogen van 144 megawatt elektrisch en 105 megawatt thermisch. Om het gas in de gasturbine te kunnen verbranden, zijn hoge brandstofdrukken nodig. In de turbine is en gascompressor geplaatst die de druk van het aangevoerde hoogovenmenggas verhoogt van 40 mbar tot 14 bar.


Nieuwsberichten
nieuwsbericht uit Dagblad Kennemerland
brand en explosies in Nuoncentrale Velsen 24.jpg
VELSEN-NOORD, 13 september 2012
De elektriciteitscentrale van Nuon in Velsen-Noord, waar woensdag enkele explosies plaatsvonden, wordt voorlopig niet gebruikt. Dat meldt Nuon. De ontstane schade maakt dat niet mogelijk. Dat heeft geen gevolgen voor de stroomvoorziening.
De rode centrale (Velsen-24), waar de ontploffingen plaatsvonden, wordt normaal gesproken ingezet als de naastgelegen blauwe centrale (Velsen-25) en de centrale IJmond 1 extra capaciteit nodig hebben.
Nuon heeft een onafhankelijk instituut opdracht gegeven de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. Bij werkzaamheden aan de hoogspaningsinstallatie ging iets mis.
De twee Nuon-medewerkers die met brandwonden in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk liggen, zullen volgens Nuon naar verwachting volledig herstellen.


IJmond 1

Electriciteitscentrale Velsen 24

Electriciteitscentrale Velsen 25

Velsen 25 en Velsen 24_energiecentrale_10001_Velsen Noord 01-09-2012.JPG
Velsen 25_energiecentrale_10002_Velsen Noord 01-09-2012.JPG

De electriciteitscentrales Velsen 25 (links blauw) en Velsen 24 (rechts rood)

https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6382848483518574657#6519684121089816114

De Velsen 24 in de avond van dinsdag 6 februari 2018.https://picasaweb.google.com/116098171927373794395/6382848483518574657#6519684112762762578


Velsen-GT1
Gasturbine die in tegenstelling tot de drie anderen op gewoon (Slochteren) gas draaitOverige Energiegebouwen

energiegebouw_10001_Velsen Noord_20-08-2013
Energiegebouwtje bij de 3e Rijksbinnenhaven, Velsen Noord 20-08-2013Comments